Home
Over ons

Over ons

We worden steeds ouder en er zijn steeds meer ouderen. Ook op Goeree-Overflakkee. Die vergrijzing zet de zorg onder druk. Er is een tekort aan woningen voor ouderen en mantelzorgers om hen te verzorgen. Soms voelt het alsof het vroeger beter was en de toekomst er alleen maar somber uitziet. Die toekomst staat echter nog niet vast: samen bepalen we hoe deze eruitziet.

De Goede Nieuwe Tijd is een bewustwordingscampagne opgezet door betrokken lokale organisaties die inwoners en andere organisaties wil betrekken bij deze toekomst. We roepen iedereen op Goeree-Overflakkee op om het gesprek aan te gaan. Stel jezelf vragen over je oude dag, bespreek dit met anderen en bedenk hoe je je wensen waar kunt maken. Samen maken we De Goede Nieuwe Tijd.

Toekomstbestendig leven

De Goede Nieuwe Tijd is ontstaan vanuit het actieprogramma Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee. Sinds 2020 werken de lokale organisaties CuraMare, gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet samen vanuit de ambitie om Goeree-Overflakkee voor te bereiden op een verouderende maatschappij en om welzijn, wonen en zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij worden ze ondersteund door netwerkorganisatie Paulina.nu.

We richten ons hierbij op 4 thema’s:

De missie van het actieprogramma is:
Gezamenlijk bereiden wij de maatschappij voor op een verouderende samenleving op Goeree-Overflakkee.

Deze missie wordt ondersteund door de visie: 
Onze domeinoverstijgende aanpak en interventies dragen bij aan het creëren van een zorgzame samenleving, waar zorg betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk blijft voor een ieder die het nodig heeft.

Jaarplan 2024

Verbinding met alle betrokken organisaties

In de afgelopen jaren is er veelvuldig de verbinding gezocht met andere organisaties en inwoners. Inmiddels zijn meer dan 20 organisaties betrokken bij Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee. Zo dragen zij bij aan de invulling van themawerkgroepen als positieve gezondheid, vroegsignalering en het organiseren van een ander zorg/dienstenaanbod.

De Goede Nieuwe Tijd: Samen bepalen we de toekomst op Goeree-Overflakkee.

Ga het gesprek aan over je oude dag, bespreek dit met anderen en bedenk hoe je je wensen waar kunt maken.

Initiatieven bij jou in de buurt

De kracht van samenwerking

Bij De Goede Nieuwe Tijd slaan inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwonersorganisaties en overheidsinstellingen de handen ineen. De volgende partijen leveren een bijdrage aan De Goede Nieuwe Tijd.

Bekijk alle organisaties